RAÄŒUNARSKI HARDVER

 1. OSNOVNI KONCEPTI RACUNARSKIH SISTEMA
  • Racunari i racunarski sistemi
  • Osnovne komponente racunara
 2. TEORIJSKE OSNOVE RACUNARA
  • Osnovna logicka kola
  • Kombinatorna kola
  • Sekvencijalna kola
  • Integrisana kola
 3. PERIFERIJE
  • Ulazni ure|aji
  • Izlazni ure|aji
  • Multimediji
  • Pretvaraci
 4. DATOTEKE
  • Datoteke, slogovi i podaci
  • Medijumi za memorisanje datoteka
 5. MEMORIJA
  • Osnovni memorijski blokovi
  • Registri
  • Kes memorija
  • Virtuelna memorija
  • Memorija kod PC racunara
  • ROM memorija
  • Memorijske tehnologije
 6. MASINSKI KOD
  • Format instrukcija
  • Skup instrukcija
  • Metode adresiranja memorije
  • Adresiranje Intel 286/386/486 racunara
  • RISC arhitektura
 7. CENTRALNA PROCESORSKA JEDINICA
  • Komponente CPU-a
  • Izvrsavanje instrukcija
  • Arhitektura CPU-a
  • Kontrolna jedinica
 8. PREKIDI - INTERRUPT
  • Razlozi za pojavu prekida
  • Upravljanje interaptima
 9. INPUT/OUTPUT TRANSFER PODATAKA
  • Input/output magistrala
  • Tehnike povezivanja perifernih uredjaja
  • Autonomni input/output - DMA
 10. RACUNARSKE MREZE
  • Mreze i distribuirani sistemi
  • Lokaklne i mreze sirokog opsega
  • Topologija mreze