Domaći zadatak br. 2

1. Definisati  funkciju oblici_prirodnog_broja,  koja prirodan broj  prikazuje u int, bin, hex, i oct obliku u 4 uzastopna reda na ekranu.

Pozivanjem ove funkcije prikazati brojeve 1023, 1024 i 123456789

2. Fill in the body of the function definition for cat_n_times so that it will print the string, s, n times:

def cat_n_times(s, n):
    <fill in your code here>

In main program, call this function to print text "abrakadabra" 7 times.

3. Dodati telo ( body) funkcije tekst_na_poziciji definisanoj header-om:

def tekst_na_poziciji(tekst_parametar, pozicija_parametar):
    <dodajte naredbe ovde>

Funkcija treba da prikaže tekst prenet u  tekst_parametar, na poziciji zadatoj parametrom pozicija_parametar.

Na primer poziv funkcije:

tekst_na_poziciji('*',4)

treba da prikaže znak * na četvrtom mestu u jednom redu na ekranu.

U glavnom programu pozvati funkciju sledećeim naredbama:

tekst_na_poziciji('*'*10,10)
tekst_na_poziciji('*'*11,11)
tekst_na_poziciji('*'*12,12)
tekst_na_poziciji('*'*13,13)