Domaći zadatak br 3.

1. Napisati Python program kojim se za uneti  broj poena ( naredbom input), određuje i štampa ocena koja se određuje na osnovu sledeće tabele:

Poeni            Ocena
90 - 100         5
75 - 89            4
60 - 74      3
45 - 59        2
0 - 44 1

 2. Napisati Python program kojim se za uneti broj meseca ( na primer 1 za januar, 2 za februar itd.) štampa naziv meseca i broj dana u tom mesecu.  U slučaju unete vrednosti 2, pitati da li je godina prestupna.