Domaci zadatak br.7

1. Kreirati modul 'jednacine' koji sadrzi dva metoda: linearna_jednacina( a,b)  i kvadratna_jednacina (a,b,c) kojima se rešavaju linearna i kvadratna jednačina.

U glavnom programu dz7.py pozoviti ove metode da rese jednacine 5x+3 = 0   i   2x**2 + 3x +1 = 0.

2. U Python standardnoj biblioteci postoji modul 'random' a u njemu metod random.randint(a,b) koji daje slucajan broj izmedju a i b.

    Iskoristite ovaj metod da generisete listu od 100 slucajnih brojeva izmedju 1 i 100, pa odredite i stampajte srednju vrednost brojeva iz te liste.

3. U WebStudio-ju kreirajte fajl mojtekst.txt i u njega unesite neki engleski tekst ( mozete da preuzmete bilo kakav tekst sa interneta copy/paste postupkom).

U python programu ucitajte citav tekst pa odredite i stampajte koliko u njemu ima reci.