Računari i programi

Računar viđen očima programera :
Programski jezici koji se kompiliraju ( C, C++, C#, Java, … )

Programski jezici koji se interpretiraju ( Python, PHP, JavaScript, … )


Python

Image result for python history

Python je izmišljen krajem osamdesetih godina prošlog veka, a njegovu implementaciju je započeo Guido van Rossum decembra 1989, u Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) u Holandiji, kao sukcesor za jezik ABC (koji je bio inspirisan jezikom SETL, čiji tvorac je Jacob Shwartz, jedan od mojih profesora sa NYU-a).