Domaći zadatak br. 10

Uraditi što više zadataka iz Vežbi na kraju poglavlju 10. Algoritmi sa stringovima i listama

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da navedete svoje ime i prezime.

Rok za slanje rešenja je 28.12.2016 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.