Domaći zadatak br. 5

Uraditi zadatke 1, 3, 5, 7, 9, 11 i 13 iz Vežbi na kraju poglavlju „5.Algoritmi sa brojevima

Zadaci 14 i 15 su nešto teži. Pokušajte da rešite. Za njihovo rešavanje dobijate dodatne poene.

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da navedete svoje ime i prezime.

Rok za slanje rešenja je 23.11.2016 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.