Domaći zadatak br. 6

Uraditi zadatke 1, 3, 5, 7, 9, 11,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24 i 25 iz Vežbi na kraju poglavlju „6.Stringovi

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da navedete svoje ime i prezime.

Rok za slanje rešenja je 30.11.2016 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.