Domaći zadatak br. 7

Uraditi zadatke 1 do 15 iz Vežbi na kraju poglavlju 7.Liste

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da navedete svoje ime i prezime.

Rok za slanje rešenja je 7.12.2016 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.