Domaći zadatak br. 8

Uraditi što više zadataka iz Vežbi na kraju poglavlju 8.Tehnike sa listama

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da navedete svoje ime i prezime.

Rok za slanje rešenja je 14.12.2016 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.