Python on-line kolokvijum, 17.11.2016 Trajanje: 15 minuta


Prezime i ime:


Pitanje 1. Koji od sledećih naziva ne može biti naziv varijable? (15 poena)

FOR   lokal_5   IME_PREZIME   plus   if   a   minus   VrabaC   _godina

Odgovor:

Pitanje 2. Šta će biti izlaz iz sledećeg programa? (20 poena)

kolicina = 8
cena = 25
popust = 10
rabat=kolicina*cena*popust//100
za_placanje= kolicina*cena-rabat
print(za_placanje)

Odgovor:

Pitanje 3. Koliko zvezdica će biti štampano sledećim programom? (30 poena)

for i in range(4,10):

  print("*"*2)
print("***")

Odgovor:

Pitanje 4. Šta će biti štampano ovim programom? (35 poena)

i=3

if i % 2 == 0 and i % 5 == 0:
  print(1)
elif i > 6 or i == 1:
  print(2)
elif i < 5 or i % 3 == 0:
  print(3)
elif (i + 3) < 9 or i == 0:
  print(4)
else:
  print(5)


Odgovor: