REZULTATI DRUGOG KOLOKVIJUMA ODRŽANOG 29.12.2016

R.br.

Prezime i ime

Poena

1

Ilić Luka

100

2

Andrić Boško

100

3

Pucar Đorđe

90

4

Nikolić Nebojša

70

5

Vlaški Nikola

66

6

Sarić Mina

66

7

Pavlović Milica

46

8

Erić Milan

40

9

Stojanović Jovana

40

10

Vukas Jovana

30

STUDENTI NA DALJINI

R.br.

Prezime i ime

Poena

1

Stamenković Vladimir

100

2

Dudaš Sandra

60