Domaći zadatak br. 2

Uraditi zadatke 2.12, 2.13, 2.14 i 2.15, iz Vežbi na kraju poglavlju „2. For petlja

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da navedete svoje ime i prezime.

Rok za slanje rešenja je 18.10.2016 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.