Domaći zadatak br. 3

Uraditi zadatke 3.9, 3.10, 3.18 i 3.19 iz Vežbi na kraju poglavlju Brojevi

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da navedete svoje ime i prezime.

Rok za slanje rešenja je 25.10.2017 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.