Domaći zadatak br. 5

Uraditi zadatke 5.2, 5.6, 5.10, 5,14 i 5.15, iz Vežbi na kraju poglavlju Algoritmi sa brojevima

Sva rešenja sacuvati u domaci5.py fajlu i poslati kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Ne zaboravite da ispred svakog resenja postavite i tekst zadatka u linijama komentara.

Rok za slanje rešenja je 8.11.2017 u 20 h.

Podsetnik - sta smo do sada naucili

0) Python istalacija, IDLE (shell, editor)

Algoritamski koraci:
1) print
2) input, eval
3) varijabla = izraz
4) for var in range(start,[stop,step]):
   blok naredbi
5) if logicki_izraz:
   blok naredbi
  elif:
   blok naredbi
  else:
   blok naredbi

Biblioteke i funkcije:
from random import randint
from random import math
abs(number)
round(number[,ndigits])

Operatori:
Matematicki operatori: +, -, *, /, //, %, **
Relacije: <, <=, >, >=, ==, !=
Logicke operacije: and, or, not