Domaći zadatak br. 7

Do sada smo savladali elementarno znanje o programiranju.Proveru tog znanja imaćemo na Kolokvijumu I, 20.11.2017 u 14 h.

Sada započinjemo sa složenijim konceptima. Liste su jedan od tih koncepata.

Veoma je važno da radite domaće zadatke. To je jedini način kako da proverite da li ste razumeli koncepte kojima ćemo se baviti u narednim lekcijama. Poslednji je trenutak da uhvatite i držite korak.

Pokušajte da uraditi zadatke od 7.2 do 7.13 Vežbi na kraju poglavlju Liste

Sva rešenja sacuvati u domaci7.py fajlu i poslati kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 22.11.2017 u 20 h.