Domaći zadatak br. 8

Rešite zadatke 8.3, 8.10, 8.14 i 8.26 iz Vežbi na kraju poglavlju Tehnike sa listama

Sva rešenja sacuvati u domaci8.py fajlu i poslati kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 29.11.2017 u 20 h.