Domaći zadatak br. 9

Uraditi zadatke 9.8, 9.9 i 9.15 iz Vežbi na kraju poglavlju While petlja, kao i zadatke 10.21, 10.29 i 10.30 iz Vežbi na kraju poglavlju Algoritmi sa stringovima i listama

Sva rešenja sacuvati u domaci9.py fajlu i poslati kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 06.12.2017 u 20 h.