Domaći zadatak br. 1

a) Instalirajte Python na svom računaru.

b) Uraditi zadatke 1 do 9 iz Vežbi na kraju poglavlju „Python - Da krenemo“. Sva rešenja upišite u jedan fajl sa ekstenzijom .py, zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu:  domaci@mef-lab.com

Primer kako treba da izgledaju rešenja studenta Petra Petrovića:

domaci1-petarpetrovic.py.zipRok za slanje rešenja je 10.10.2018 u 20 h.