Domaći zadatak br. 10

Uraditi zadatke 10.1 do 10.31 iz Vežbi na kraju poglavlju Algoritmi sa listama i stringovima

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 12.12.2018 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.