Domaći zadatak br. 12

Uraditi zadatke 1 do 19 iz Vežbi na kraju poglavlju Tekst fajlovi

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 26.12.2018 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.