Domaći zadatak br. 13

Uraditi zadatke 1 do 23 iz Vežbi na kraju poglavlju Funkcije

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 09.01.2018 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.