Domaći zadatak br. 2

Uraditi zadatke 2.1 do 2.15, iz Vežbi na kraju poglavlju „2. For petlja

Sva rešenja upišite u jedan fajl sa ekstenzijom .py, zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu:  domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 17.10.2018 u 20 h.