Domaći zadatak br. 4

Uraditi zadatke 4.1 do 4.12, iz Vežbi na kraju poglavlju if naredba

Rešiti i sledeći dodatni zadatak:
Trougao može biti jednakostranični, jednakokraki ili raznostranični. Tražite od korisnika da unese dužine stranica trougla pa odredite kojoj vrsti trougao pripada. Vodite računa da u trouglu važi pravilo da je zbir dužina bilo koje dve stranice uvek veći od dužine treće stranice.

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 31.10.2018 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.