Domaći zadatak br. 8

Rešite zadatke 8.1 do 8.26 iz Vežbi na kraju poglavlju Tehnike sa listama

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 28.11.2018 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.