Domaći zadatak br. 9

Uraditi zadatke 9.1 do 9.17 iz Vežbi na kraju poglavlju While petlja

Python programe ( fajlove sa ekstenzijom .py ) zipujte i pošaljite kao atačment na mejl adresu: domaci@mef-lab.com

Rok za slanje rešenja je 05.12.2018 u 20 h. Rešenja poslata posle tog roka se neće prihvatati.