OSNOVE PROGRAMIRANJA

O predmetu
Nedelja Datum Predavanja Vežbe Domaći zadatak Rok završetka
1 04.10.2018 Uvod
Python - Da krenemo!
Instalacija Python okruženja
Vežbe 1
Domaći br. 1 10.10.2018
2 11.10.2018 For petlja (loop) Vežbe 2 Domaći br. 2 17.10.2018
3 18.10.2018 Brojevi Vežbe 3 Domaći br. 3 24.10.2018
4 25.10.2018 if naredba Vežbe 4 Domaći br. 4 31.10.2018
5 01.11.2018 Algoritmi sa brojevima Vežbe 5 Domaći br. 5 07.11.2018
6 08.11.2018 Stringovi Vežbe 6 Domaći br. 6 14.11.2018
7 15.11.2018 Liste Vežbe 7 Domaći br. 7 21.11.2018
8 22.11.2018 Tehnike sa listama Vežbe 8 Domaći br. 8 28.11.2018
9 29.11.2018 While petlja
Vežbe 9
KOLOKVIJUM I - Zadaci Rezultati
Domaći br. 9 05.12.2018
10 06.12.2018 Algoritmi sa listama i stringovima Vežbe 10 Domaći br. 10 12.12.2018
11 13.12.2018 Rečnici, torke, skupovi Vežbe 11 Domaći br. 11 19.12.2018
12 20.12.2018 Tekst fajlovi Vežbe 12 Domaći br. 12 26.12.2018
13 27.12.2018 Funkcije
Vežbe 13 Domaći br. 13 09.01.2019
14 10.01.2019 Objektno orjentisano programiranje
Predavanje na MIT-u
Vežbe 14 Domaći br. 14 16.01.2019
15 17.01.2019 Grafički interfejs Vežbe 15
KOLOKVIJUM II - Zadaci Rezultati
16 07.02.2019

ISPIT u 11 h

Ispitni zadaci Rezultat ispita - Januar 2019
Konačan rezultat
APRIL 2019
JUN 2019
SEPTEMBAR 2019
OKTOBAR 2019 OKTOBAR II 2019

Za upis ocena pitati Vladimira Pavlovića u studentskoj službi

Domaci zadaci - napredovanje

Konsultacije: Ponedeljkom od 14-16 h u periodu od 15.01 do 7.02.