MEF - Primenjene informacione tehnologije

Nedelja Datum Tema predavanja Domaći zadatak
1 03.10.2019 Uvod, Python - Da krenemo! Domaći br. 1
2 10.10.2019 For petlja (loop) Domaći br. 2
3 17.10.2019 Brojevi Domaći br. 3
4 24.10.2019 if naredba Domaći br. 4
5 31.10.2019 Algoritmi sa brojevima Domaći br. 5
6 07.11.2019 Stringovi, Kolokvijum I, od 14:30 po grupama za vežbe. PARCIJALNI REZULTAT KOLOKVIJUMA Domaći br. 6
7 14.11.2019 Liste, PARCIJALNI REZULTAT KOLOKVIJUMA Domaći br. 7
8 21.11.2019 Tehnike sa listama Domaći br. 8
9 28.11.2014 While petlja Domaći br. 9
05.12.2019 Nastava se odlaže zbog konferencije na Fakultetu. Nadoknada 19.12.2019 i 16.01.2020 za obe grupe od 9-12 h
10 12.12.2019 Algoritmi sa listama i stringovima Domaći br. 10
11-12 19.12.2019 Rečnici, torke, skupovi, Tekst fajlovi - Zbog nadoknade predavanja će se održati istovremeno za obe grupe od 9-12 h Domaći br. 11
13 26.12.2019 Funkcije, Kolokvijum II u 14:30 h, po grupama za vežbe REZULTATI KOLOKVIJUMA Domaći br. 12
14 16.01.2019 Objektno orjentisano programiranje - Zbog nadoknade predavanja će se održati istovremeno za obe grupe od 9-12 h Domaći br. 13
15 23.01.2020 Grafički interfejs, Kolokvijum III 14:30 h, po grupama za vežbe REZULTATI KOLOKVIJUMA
UKUPAN REZULTAT RADA TOKOM SEMESTRA
Konsultacije u vezi sa ispitom: cetvrtak 30.01.2019 od 10-12 h Nastavnicki kabinet
06.02.2020 UPIS OCENA u četvrtak, 13.02.2020 od 8:50 - 9:15 u INFORMATIČKOM KABINETU (nemojte da kasnite)
REZULTAT ISPITA održanog 06.02.2020.
SVEUKUPNI REZULTAT (ISPIT + RAD TOKOM SEMESTRA)
04.06.2020 REZULTAT ISPITA održanog 04.06.2020.