Domaći zadatak br. 1

  • a) Instalirajte Python na svom računaru.
  • b) Registrujte se na PyUchim
  • c) Uradite zadatke 1 do 9 iz vežbi na kraju predavanja Python - Da krenemo!.

Sva rešenja zadataka sačuvati u PyUchim fajlu domaci-01.py

Rok za postavljanje rešenja je 8.10.2019.