Domaći zadatak br. 4

Uraditi zadatke 4.1 do 4.12, iz Vežbi na kraju poglavlju if naredba

Rešiti i sledeći dodatni zadatak 4.13 :
Trougao može biti jednakostranični, jednakokraki ili raznostranični. Tražite od korisnika da unese dužine stranica trougla pa odredite kojoj vrsti trougao pripada. Vodite računa da u trouglu važi pravilo da je zbir dužina bilo koje dve stranice uvek veći od dužine treće stranice.

Sva rešenja zadataka sačuvati u PyUchim fajlu domaci-04.py

Rok za postavljanje rešenja je 29.10.2019.