PRAKTIKUM WEB PROGRAMIRANJA

Korisnički interfejs ( User Interface – UI )

Vaš zadatak je da dizajnirate korisnički interfejs na osnovu korisničke priče koju ste napravili za vašu aplikaciju.

Vaš korisnički interfejs će se sastojati od jedne ili više web stranica ( HTML stranica ). Svaka web stranica je zapravo jedan fajl sa html ekstenzijom.

Šta će biti prikazano na stranici?

To zavisi od vaše aplikacije i vaše zamisli kako da korisniku pružite mogućnost da obavi operaciju ( akciju ) koja mu je potrebna. Naravno, stranice treba da sadrže i informacije koje služe korisniku da donese odluku koju će akciju da sprovede.

Ovo znači da će vaše stranice sadržati tekstove, slike ( možda i vedeo klipove ), forme za korisnikov unos podataka, dugmiće za pokretanje akcija itd.

Akcije korsinika koje zahtevaju aktivnost na serveru, za sada neće biti implementirane, već će samo biti prikazani html elementi ( dugmići, linkovi ) kojima se te akcije pokreću. Implementacija serverskih programa biće urađenja naknadno ( kada savladamo PHP i MySql programiranje ).

Za izradu interfejsa koristićete, za sada, samo HTML i CSS.

Evo nekih sajtova na kojima možete da se detaljnije upoznate sa UI dizajnom:

  1. Osnovni principi UI dizajna.
  2. Mnogo primera dobrog dizajna za razne primene.
  3. Detaljniji opis ( sa referencama ) za UI dizajn
  4. Struktura web stranice

Stranice intefejsa postavite na WebStudio. Predlažem da stranicama dajete imena koja počinju sa app_ kako bi se u Web Studio sve vaše stranice grupisale na početku kada ih otvarate.

Rok za izradu svih intefejs stranica potrebnih za vašu aplikaciju je 30.03.2016.