Korisnički interfejs - html

Nakon što ste rečima opisali vašu web aplikaciju, potrebno je da pristupite izradi korisničkog interfejsa (UI – user interface) koji će se sastojati od tri dela: html stranice kojom se definiše raspored komponenti web aplikacije, css pravila kojima se definiše izgled html stranice i javascript programa kojim se vrši validacija i uvodi dinamika u html stranicu.

U ovom zadatku treba da napravite html stranicu kojom se rešava prvi deo korisničkog interfejsa.

Ali, pre toga uradite i sledeće pripreme za vaš projekat:

1. Instalirajte git na vašem računaru. ( Instalacija )

2. Registrujte se kao korisnik na github-u. ( Registracija )

O git-u i github-u možete da saznate više ako kliknete OVDE

3. Kreirajte na vašem računaru folder u kojem ćete čuvati fajlove iz vašeg projekta.

U kreiranom folderu napravite fajl index.html koji će predstavljati inicijalnu stranicu preko koje korisnik pristupa vašoj aplikaciji. Stranica, dakle treba da sadrži korisnički interfejs, što je cilj ovog zadatka.

4. Postavite fajl index.html u vaš github repozitorijum.

5. Pošaljite url vašeg github repozitorijuma na mejl domaci@mef-lab.com, najkasnije do 29.03.2017.