Korisnički interfejs – js

Vaš projekat bi do sada već trebao da ima html i css deo korisničkog interfejsa.

Ovo je trenutak kada treba da napravite reviziju html i css komponenti vašeg projekta, tako što ćete još jednom proveriti da li html i css sadrže sve što je potrebno.

U ovom zadatku treba da korišćenjem JavaScript-a dopunite vaš korisnički interfejs kojem se dodaje sledeća funkcionalnost:

1. Kreiraju osluškivači događaja ( event listeners) kojim sa opslužuju događaji koje planirate u vašoj aplikaciji, kao i funkcije koje treba da opslužuju te događaje. Funkcije za opsluživanje događaja u ovoj fazi ne moraju biti potpuno definisane. One će biti dopunjene nakon što budemo razmatrali serversku stranu vaših projekata.

2. Kreirate funkcije kojime se validiraju podaci koje korisnik unosi prilikom korišćenja vaše aplikacije. Validacija se vrši pre slanja podataka serveru.

3. Kreirati funkcije koje će vršiti pripremu za slanje podataka serveru. Ove funkcije treba da pozivaju funkcije validacije kreirane u tački 2. Ako je validacija ispravna treba kreirati JSON objekte koji će biti poslati serveru.

4. Ažurirajte vaš github repozitorijum sa JavaScript programom iz ovog zadatka.


Rok za završetak ovog zadatka je 26.04.2017