Korisnička priča

Nakon što ste odabrali ideju za vašu web aplikaciju, potrebno je da tu ideju detaljnije opišete kako bi na osnovu tog opisa mogli da krenete sa dizajnom korisničkog interfejsa, a kasnije i ostalih programa koji će da obezbede funkcionalnost vaše aplikacije.

Za detaljniji opis web aplikacije mi ćemo koristiti „korisnikovu priču“ (user story) koja je deo agilne metode projektovanja softvera.

Šta je to korisnikova priča ( user story )

Korisnikova priča je kratak opis stvari koje posetilac može da uradi kada pristupi vašoj aplikaciji.

Korisnikove priče su:

Kako se korisnikove priče pišu?

Osnovna tehnika pisanja korsiničkih priča je jednostavna. Priče se sastoje od rečenica oblika:

Ja kao [ uloga ] želim [ akciju ] da bih postigao [ rezultat ].

Na primer:

Ja kao kupac želim da se ulogujem na aplikaciju da bih mogao da punim korpu proizvodima.

Web aplikaciji se može pristupati sa različitim ulogama, tako da za svaku ulogu postoji posebna priča. Na primer u on-line prodavnici obično pored uloge kupca možemo da imamo i ulogu administratora koji ažurira podatke o proizvodima.

Akcija opisuje šta će se desiti, ali ne i kako će se desiti. Korisničke priče služe da se definišu zahtevi koje aplikacija treba da ispuni, a kakvo će to biti urađeno je pitanje na koje se odgovara tokom dizajna i programiranja aplikacije.

Rezultat opisuje krajnji cilj akcije. Ako nema cilja onda nije potrebna ni akcija.

Vaš zadatak je na napišete korisnikovu priču za vašu aplikaciju i pošaljete na mejl domaci@mef-lab.com, najkasnije do 20.03.2017.