Vaši projekti

Zaokružili smo sve osnovne komponente potrebne za razvoj web aplikacija na Node.js i/ili Python platformi.

Upoznali smo se sa HTML, CSS, JavaScript, JSON, DOM, AJAX i Node.js (Python) http (web) srverima.

U primeru web aplikacije PORUKE, videli smo kako se ove komponente povezuju pri razvoju web aplikacija.

Do kraja semestra, na časovima četvrtkom, radićemo na razvoju vaših web aplikacije koje ste predložili kao projekte.

Uspešan završetak projekata i njihova prezentacija 12.06.2017 godine, predstavljaće završni ispit za predmet “Praktikum primenjenog programiranja I”.

PROJEKAT SE SMATRA ZAVRŠENIM KADA JE TESTIRAN, POSTAVLJEN I OPERATIVAN NA HEROKU CLOUD SERVERU.

Pozivam sve studente koji slušaju ovaj predmet da u naredne 4 nedelje obavezno prisustvuju nastavi, koja će se odvijati kao zajednička radionica na izradi vaših projekata.

To će biti prilika da kroz timski rad i uz podršku profesora uspešno realizujete vaše projekte.