Vaš projakat


Vreme je da počnete da radite na vašem finalnom projektu koji ćete prezentirati na ispitu.

Projekat treba da bude SPA ( Single Page Application), jedna web stranica sa dinamičkom
promenom sadržaja. 

Aplikacija treba da sadrži python http server i najmanje po jedan html, css  i javascript fajl.

Zipovan projekat poslati na mejl milan.popovic@mef.edu.rs najkasnije do 20.06.2018 gidine.

Ispit će biti održan 21.06.2018 u 11:30 h.