Domaći zadatak br. 6

Vreme je da počnete da razmišljate o vašem finalnom projektu koji ćete braniti na ispitu.

Projekat treba da bude SPA ( Single Page Application), dakle jedna web stranica sa dinamičkom
promenom sadržaja. To može da bude bilo kakva aplikacija za koju smatrate da može biti privlačna
za korisnike. 

Aplikacija treba da uključuje python http server, jednu html stranicu, jedan css fajl i 
jedan javascript fajl. Svi fajlovi treba da se nalaze u istom folderu.

Kao prvi zadatak napravite html stranicu i css fajl koji prikazuju kako će vaša aplikacija da
izgleda i koje će funkcije (operacije) korisnik moći da izvršava. U ovom zadatku ne treba da
pišete kod za server niti javascript, dakle samo jedna html stranica (uz css stajling).

Na sledećem času ćemo zajednički pogledati vaša rešenja.

ROK ZA ZAVRŠETAK DOMAĆEG ZADATKA JE 18.04.2018 u 20 h.