O predmetu

Ovaj predmet ima za cilj da vas upozna sa osnovnim jezicima i tehnologijama za razvoj web orjentisanih aplikacija.

Tokom semestra naučićete kako se programiraju internet klijenti i serveri (u Python jeziku) , kako se dizajniraju korisnički intefejsi (u HTML-u, CSS) i kako se razvijaju dinamičke (interaktivne) web aplikacije korišćenjem javaScript jezika i Data Object Modela (DOM).

Ova znanja sticaćete slušanjem predavanja i vežbi, kroz saradnju sa kolegama, a najviše kroz samostalan rad na domaćim zadacima i vlastitom projektu.

Ovaj predmet se ne polaže na klasičan način. Dokaz da ste savladali potrebna znanja je vaš završeni projekat jedne web aplikacije. Na kraju semestra svoje aplikacije prezentiraćete pred kolegama i profesorima.

Predavanja

Četvrtkom od 14:30 do 17:00 h

Konsultacije

Ponedeljkom od 10:00 do 11:00 h

Četvrtkom od 17:00 do 18:00 h

Ocenjivanje:

Domaći zadaci 40 poena

Projekat 60 poena