Razvoj web aplikacije "Poets" na Cloud9 IDE

1. Registracija na Cloud9. Najpre treba da idete na adresu https://poets-popovicmilan.c9users.io/ i da se registrujete kao novi korisnik. Na vašu email adresu stići će poziv da se registrujete na Cloud9 i pridružite timu "praktikum". Tokom registracije stići će vam novi mejl sa potvrdom i linkom za promenu pasvorda. Nakon uspešne registracije moći ćete da se ulogujete na Cloud9 na adresi: https://c9.io/login

2. Cloud9 omogućava da više članova tima učestvuju na istom projektu. O načinu rada na Cloud9 ćemo se naknadno dogovarati. Prof. Popović će rukovoditi projektom pa se njemu možete obraćati na mejl adresi praktikum@mef-lab.com.

3. Aplikaciju ćemo razvijati na engleskom jeziku. To znači da će svi meniji, nazivi programa, varijabli, funkcija,klasa i drugih delova programa biti na engleskom jeziku. Takođe će i svi nazivi podataka u bazi podataka biti na engleskom jeziku.

4. Aplikacija se sastoji od niza funkcionalnih celina. Za svaku funkcionalnu tačku biće zaduženi studenti prema dogovoru sa rukovodiocem projekta (prof. Popovićem).

5. Za razvoj aplikacije koristićemo HTML/CSS/JavaScript/Python jezike a po potrebi i njihove specifične biblioteke ( kao na primer jQuery, Bootstrap itd.). Kao bazu podataka koristićemo MySql.

6. Razvojno okruženje (IDE) biće Cloud9 IDE - programski editor za pisanje html/css/javascript/python koda i ubuntu terminal za komunikaciju sa operativnim sistemom. Ovo okruženje omogućava i potpuno testiranje aplikacije.

7. Studenti su obavezni da prisustvuju nastavi na kojoj čemo se upoznavati sa jezicima za razvoj web aplikacija (html/css/javaScript/python) kao i sa Coud9 razvojim okruženjem. Na ovom predmetu nema kolokvijuma i ispita. Ocena se formira na osnovu učešća u nastavi i rada na domaćim i projektnim zadacima koji će biti dodeljeni svakom studentu.

Cloud9 uputstvo