Domaći zadatak br.10

Napraviti potrebne komponente (app.py, controller.py, app.js, app.css, index.html) kojima sa se realizuje aplikacija koja koristi dole prikazanu formu za unos teksta. Na serveru se tekst čuva u fajlu blog.txt. Koristite Bootstrap i jQuery. Operacija "Sacuvaj tekst" treba da tekst Ajax zahtevom pošalje serveru koji će sačuvati tekst u fajlu blog.txt. Opercaija "Ucitaj tekst" treba pa serveru pošalje Ajax zahtev na koji će server da vrati sadržaj fajla blog.txt da bi bio prikazan na stranici.
Aplikacija treba da sadrži app.py, controller.py, index.html, app.css i app.js u folderu domaci10 na vasem Cloud9 workspace-u.

Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com