Domaći zadatak br.12

U vasem workspace-u u folderu poets/docs u fajlu Projektni zadaci nalazi se 16 projektnih zadataka. Potrebno je da odaberete jedan od njih na kojem cete raditi do ispita (20.06.2019). Rok za izbor projektnog zadatka je 29.05.2019. Naziv izabranog zadatka posaljite na mail praktikum@mef-lab.com najkasnije 29.05.2019 u 20 h.

Napomena: Uradite domaće zadatke od 1-10, jer će se na ispitu prezentirati i braniti rešenja domacih zadataka i projektnog zadatka.