Domaći zadatak br.13

U vasem workspace-u u folderu poets/docs u fajlu Projektni zadaci nalazi se 16 projektnih zadataka. Potrebno je da odaberete jedan od njih na kojem cete raditi do ispita (20.06.2019).

Naziv izabranog zadatka pošaljite na mail praktikum@mef-lab.com najkasnije 29.05.2019 u 20 h. U istom mejlu opišite šta se sve vašim zadatkom postiže i kako planirate da zadatak uradite.