Domaći zadatak br.3

Proučite i provežbajte MySQL Tutorijal na vašem Cloud9 workspace-u (virtuelnoj ubuntu mašini).

Zatim, u vašem workspace-u domaci, uradite sledeće:

a) Kreirajte bazu pod nazivom "youngpoets"
b) Kreirajte tabele "user", "poem" i "bio" koje odgovaraju onima prikazanim na slici u MySQL predavanju.
c) SQL naredbama INSERT unesite po nekoliko redova u svaku kreiranu tabelu.
d) SQL naredbama SELECT napravite upite u tabele da proverite njihov sadržaj.
e) U bash terminalu ($ prompt) otkucajte komandu: mysqldump youngpoets > youngpoets.sql, kojom će se kreirati fajl youngpoets.sql koji sadrži kopiju (backup) važe baze.
Taj fajl premestite u subfolder domaci3 i to će biti dokaz da ste uspešno rešili zadatak.
Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com