Domaći zadatak br.4

Napišite Python program kojim se obavljaju sledeće operacije:

a) Kreira baza pod nazivom "poets"

b) Kreiraju tabele "user", "poem" i "bio" iste kao one u Python i MySQL uz još dve tabele, tabelu "book" i tabelu "news".
Tabela book treba da ima kolone: id, title, authors, publisher, publishing_date, isbn_code (Vidi ovde šta je ISBN broj).
Tabela news ima kolone: id, user_id, title, content, publishing_date.

c) Sve tabele (user, poem,bio,book i news) treba da imaju još po jednu kolonu "creation_time" tipa TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP .

Gornji program sačuvati pod imenom "kreiranje_baze.py" u subfolderu domaci4 u folderu domaci na vašem workspace-u domaci.

Uz pomoć phpmyadmin-a proverite da li je sve u redu sa bazom "poets".

Pomoć

Za uspešno izvršavanje vašeg programa potrebno je da mysql server bude podignut, da bude instaliran modul mysql.connector i da bude instaliran phpmyadmin

To se postize sledecim naredbama:
Podizanje mysql servera: sudo service mysql start
Instalacija modula mysql.connector: sudo pip3 install mysql-connector-python
Instalacija phpmyadmin-a: phpmyadmin-ctl install
phpmyadmin bice vam dostupan na adresi: https://domaci-vase_korsinicko_ime.c9users.io/phpmyadmin
Logovanje u phpmyadmin, ime: vase_korisnicko_ime, password se ne navodi.
Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com