Domaći zadatak br.5

Napravite web aplikaciju po uzoru na webapp-2 iz vezbe4 na Cloud9 Vezbe:

a) Pored već postojećih formi za unos novog korisnika i pretraživanje, vaša aplikacija treba da sadrži i forme za unos nove pesme (poem), nove biografije (bio), nove knjige (book) i nove vesti (news).

b) Testirajte vašu aplikaciju tako što ćete uneti po nekoliko redova (slogova) u svaku tabelu, a zatim kroz formu za pretraživanje proverite sadržaj tabela.

Aplikaciju sačuvati u subfolderu "webapp" u folderu domaci5.

Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com