Domaći zadatak br.6

Napravite web aplikaciju koja će GET zahtevima prikazivati stranice čiji je izgled skiciran slikama 1,2 i 3

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Svaka stranica treba da ima dugme "NEXT" kojim se linkuje na sledeću stranicu (cirkularno, 1-2-3-1). Prva stranica ima naziv index.html, a ostale po vašem izboru

Sve stranice treba da učitavaju isti app.css u kojem su stilovi za svaku od njih

Stranice treba da budu kreirane samo html i css jezicima bez korišćenja biblioteka

Aplikaciju koja treba da sadrži server (app.py), gornje tri html stranice i app.css, treba da sačuvate u folderu domaci6 na vasem Cloud9 workspace-u

Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com