Domaći zadatak br.7

Kreirajte web stranicu index.html koja ima sledeći izgled:

Za kreiranje stranice koristite Bootstrap biblioteku, za ikone koristite Font Awesome biblioteku.

Aplikacija treba da sadrži server app.py, controller.py i stranicu koju ste kreirali (index.html). Ova tri fajla treba da sačuvate u folderu domaci7 na vasem Cloud9 workspace-u. (Pogledajte vezbu-6 za app.py i controller.py)

Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com