Domaći zadatak br.8

U fajl zadaci.js postaviti rešenja svih zadataka sa kraja poglavlja JavaScript

Aplikacija treba da sadrži server app.py, controller.py, index.html i zadaci.js kao u folderu domaci8 na workspace-u praktikum/vezbe. Ova četiri fajla treba da sačuvate u folderu domaci8 na vasem Cloud9 workspace-u.

Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com