Domaći zadatak br.9

U fajlu vezba8.js (iz foldera vezba-8 u workspace-u vezbe) dopunite funkciju validateData tako da proverava da li su podaci iz forme myForm (u index.html fajlu) u skladu sa sledećim pravilima:

  1. Ime se sastoji od imena i prezimena koji moraju imati najmanje po tri slova.
  2. Broj telefona se sastoji samo od cifara i mora sadrzati bar 4 cifre.
  3. Mejl adresa mora biti oblika niz_slova@gmail.com.
  4. Poruka mora sadržati najmanje deset reči.

Funkcija validateData treba da obaveštava korisnika o greškama i vraća false ako ima gresaka, a true ako nema grešaka

Aplikacija treba da sadrži server app.py, controller.py, index.html i vezba8.js. Ova četiri fajla treba da sačuvate u folderu domaci9 na vasem Cloud9 workspace-u.

Ako imate pitanja u vezi sa ovim zadatkom javite mi na mejl: praktikum@mef-lab.com