O predmetu

Ovaj predmet ima za cilj da vas upozna sa osnovnim jezicima i tehnologijama za razvoj web aplikacija.

Tokom semestra naučićete kako se programiraju internet klijenti i serveri (u Python jeziku) , kako se dizajniraju korisnički intefejsi (u HTML-u, CSS) i kako se razvijaju dinamičke (interaktivne) web aplikacije korišćenjem javaScript jezika i Data Object Modela (DOM).

Upoznaćete se i sa relacionom bazom podataka (MySQL) i korišćenje baze u Python jeziku.

Sva nevedena znanja sticaćete slušanjem predavanja i vežbe i kroz saradnju sa profesorom i kolegama, a najviše kroz samostalan rad na domaćim zadacima i projektu.

Ovaj predmet se ne polaže na klasičan način. Dokaz da ste savladali potrebna znanja je vaš završeni projekat. Na kraju semestra svoj doprinos web aplikaciji prezentiraćete pred kolegama i profesorima.

Predavanja

Četvrtkom od 14:30 do 17:00 h

Konsultacije

Četvrtkom od 13:30 do 14:30 h - potrebna najava

Četvrtkom od 17:00 do 18:00 h i bez najave

Ocenjivanje:

Domaći zadaci 50 poena

Projekat 50 poena